Centrumdialyse Overdag

Op het centrum is alleen hemodialyse mogelijk. Hoe vaak en hoe lang u moet dialyseren, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de werking van uw nieren, uw hart en bloedvaten en uw verdere gezondheid. De meeste dialysepatiënten komen gemiddeld drie keer, vier uur per week, op het centrum voor dialyse. Dit is vaak op vaste dagen en vaste tijden. Al kunt u in overleg vaak wel op andere momenten dialyseren.

Wat is hemodialyse?
Bij hemodialyse worden afvalstoffen door een machine uit het bloed verwijderd. Dit gebeurt door middel van een kunstnier, een shunt en spoelvloeistof. Centrumdialyse kan nodig zijn, bijvoorbeeld omdat dat medisch het beste voor u is. U kunt ook zelf de voorkeur geven aan een dialysebehandeling in het centrum.

Doorloop de Dialysewijzer voor een uitgebreide inschatting welke behandeling bij u past. Hieronder vindt u vast een aantal belangrijke redenen om voor centrumdialyse overdag te kiezen.

Redenen om voor centrumdialyse te kiezen

  • Zorgverleners, zoals de arts of de dialyseverpleegkundige, zijn altijd in de buurt. Dit kan u een gevoel van veiligheid geven.
  • Soms is het medisch noodzakelijk om op het centrum te dialyseren, bijvoorbeeld doordat u kwetsbare vaten heeft of omdat u meerdere ziekten heeft.
  • U heeft tijdens de dialyse aanspraak, omdat u met meerdere patiënten op een zaal ligt. U kunt met elkaar praten en steun aan elkaar hebben.
  • U houdt uw dialysebehandeling op het dialysecentrum. Thuis hoeven uw naasten en u daardoor minder met de uitvoering van de behandeling bezig te zijn.
  • Dialyse hoeft niet elke dag (zoals bij PD). U heeft daarmee ook dialysevrije dagen.

redenen om niet voor centrumdialyse te kiezen

  • U bent gebonden aan vaste tijden. Uw dagelijks leven moet u daar op aanpassen.
  • U reist meerdere keren per week naar het dialysecentrum, vaak met de taxi. Het taxivervoer kost extra (wacht)tijd.
  • Als u op vakantie gaat, bent u ook altijd gebonden aan plekken met een dialysecentrum.
  • Weinig privacy, omdat er altijd andere dialysepatiënten in de buurt zijn tijdens de behandeling.
  • Sommige mensen vinden het niet prettig om veel met de ziekte en problemen van andere patiënten geconfronteerd te worden.

Meer weten?

Wilt u nog meer te weten komen over thuisdialyse dag en/of de andere mogelijkheden? Volg ons dan op Facebook, hierop plaatsen wij handige/nuttige info en ervaringsverhalen. Of kijk op www.dcg.nl, www.nierstichting.nl of www.nieren.nl.